ue flag

Anna Majowicz, project manager Polskiego Instytutu Transportu Drogowego

Ekspert z zakresu komunikacji, PR i marketingu. Autorka wielu artykułów, publikacji i raportów poświęconych zagadnieniom związanym z branżą transportowo – logistyczną. Prowadzi konferencje oraz debaty z ekspertami i praktykami cenionymi w branży TSL. Jest także członkiem Zespołu Roboczego ds. Transportu przy Rzeczniku MŚP.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info