ue flag

Anna Bojanowska-Sosnowska, polityk społeczna

Polityk społeczna, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji i Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W pracy naukowej zajmuje się problematyką rynku pracy, różnorodności na rynku pracy i aktywizacji zawodowej. Publikuje w czasopismach branżowych oraz popularyzatorskich. Jej komentarze gospodarcze oraz społeczne ukazywały się na pierwszych stronach ogólnopolskich tytułów oraz poczytnych portali., zawodowo związana z uczelniami publicznymi i prywatnymi, samorządem terytorialnym i rewitalizacją społeczną. Słuchaczka Uniwersytetu Moskiewskiego oraz Uniwersytetu Linköping w Szwecji. Odznaczona medalem UNIVERSITAS LODZIENSIS ALUMNO LAUDE DIGNISSIMO Uniwersytetu Łódzkiego.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info