ue flag

Andrzej Gawron, Poseł na Sejm RP

Andrzej Gawron – urodzony 6 stycznia 1964 roku w Kochcicach, ma żonę i trzech synów. Wykształcenie wyższe, Wydział Prawa i Ekonomii – Administracja na UHD w Częstochowie . Społecznie ukształtowała go „Solidarność” – po latach stanu wojennego współdziałał w odtwarzaniu struktur NSZZ „Solidarność” w lublinieckim Energoserwisie.

Od 1990 roku budował fundamenty samorządu Gminy Kochanowice – tworząc OKW. W latach 1998-2002 radny I kadencji Rady Powiatu Lublinieckiego. Przez ponad 20 lat prowadził firmę w branży telekomunikacji i systemów zabezpieczeń.

W 2015 roku wybrany na Posła VIII Kadencji Sejmu RP z list Prawa i Sprawiedliwości w 2019 ponownie wybrany do Sejmu. Przewodniczący Sejmowej Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju rzemiosła, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji.

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info