ue flag

Adil Abdelwahab, Kierownik Biura w Dubaju – Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Adil Abdelwahab, MBA, MSc. jest kierownikiem biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Dubaju od 2020 roku. Jest specjalistą ds. komunikacji międzynarodowej, relacji z interesariuszami oraz komunikacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Był także wielokrotnie nagradzany za swoje osiągnięcia.

Pan Abdelwahab ma ponad 19-letnie doświadczenie w zakresie bezpośredniej odpowiedzialności za zarządzanie rachunkiem zysków i strat oraz kierownictwem wyższego szczebla w sektorach bankowości, ubezpieczeniach oraz doradztwie w zakresie zarządzania. Oprócz pracy w firmach o ugruntowanej pozycji w tych sektorach, kierował również start-upem ubezpieczeniowym w Europie Środkowo-Wschodniej wykorzystującym sztuczną inteligencję.

Pan Abdelwahab posługuje się językiem polskim, angielskim oraz arabskim.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info