ue flag

Adam Burczyk, Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Tychach

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Tychach z 25 letnim stażem w oświacie od 17 lat zarządzający szkołą kształcąca w zawodach związanych z branżą motoryzacyjną, logistyczną i informatyczną. Koordynował i nadzorował wyjazdy stażowe w ramach projektów unijnych w Czechach, Niemczech, Szwecji , Hiszpanii i Portugalii. Prowadził panele doradztwa zawodowego w zakresie kursów kwalifikacyjnych w projektach unijnych. Obecnie pełni funkcję Regionalnego specjalisty ds. sieci współpracy w Tychach w ramach projektu Śląskie –Zawodowcy, którego liderem jest Województwo Śląskie. Ukończył studia na Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno – Menedżerskiej w Kaliszu w  zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie”, studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach na kierunku Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych oraz Kurs doradztwa zawodowego w Krakowskiej Szkole Doradztwa Zawodowego.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info