ue flag

Adam Burakowski, Ambasador RP w Kalkucie

Pan Adam Burakowski jest doktorem habilitowanym nauk politycznych Polskiej Akademii Nauk. Obecnie, od 2006 r. jest dyrektorem ds. stosunków międzynarodowych, a od 2004 r. jest profesorem w Instytucie Studiów Politycznych PAN na Wydziale Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2013 roku jest Koordynatorem Grupy Europy Środkowo-Wschodniej w Europejskiej Unii Nadawców (EBU).

Adam Burakowski pracował przy różnych projektach międzynarodowych dotyczących „Zimnej wojny” Centrum Wilsona i uczestniczył w jego publikacjach. Adam Burakowski współpracował również z wieloma instytucjami akademickimi, takimi jak: Centre for European Studies, Jawaharlal Nehru University, Indie, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca, Rumunia, Universitatea de Vest, Timișoara, Rumunia, Masaryk University, Brno Czechy. Ponadto Adam Burakowski opublikował wiele książek, m.in. „Europeizacja partii politycznych i grup interesu w krajach Partnerstwa Wschodniego i wnioskodawców Unii Europejskiej” czy „System polityczny współczesnej Rumunii”.

Prywatnie interesuje się kulturą i literaturą Azji Południowej i Europy Środkowo-Wschodniej oraz indyjskim przemysłem filmowym.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info