ue flag

Prelegenci

Europejskie Forum Przyszłości to wydarzenie o ogromnej randze i znaczeniu dla regionu, kraju, Europy i Świata. Organizujemy je po raz pierwszy, jednak w perspektywie cyklicznej. Program naszego Forum wymaga, aby wśród prelegentów, którzy będą współtworzyć panele poszczególnych sesji znaleźli się wybitni eksperci z różnych dziedzin, dzięki czemu przeprowadzimy nasze Forum na najwyższym merytorycznym poziomie. To autorytety i wielkie osobowości świata gospodarki, ekonomii, polityki i biznesu. To również reprezentanci środowisk naukowych.

Na szczególną uwagę zasługuje potwierdzone już uczestnictwo wielu znakomitych gości, którzy na co dzień współtworzą i zarządzają strukturami europejskimi. To przedstawiciele Parlamentu Europejskiego oraz samorządowcy z tych regionów Europy, w których dokonują się w naszych czasach istotne przemiany.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info