ue flag

Panel: Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Dyskusje na ten temat prowadzone były podczas pierwszego dnia Europejskiego Forum Przyszłości, w trakcie panelu: Rolnictwo bez CO2 – nawet 30 TWh czystego prądu i większe bezpieczeństwo energetyczne, w sali nr 5 Nowego Centrum Konferencyjnego na Stadionie Śląskim.

Sektor energetyki rolniczej, bazującej na odpadach rolno-spożywczych jest ciągle na wczesnym etapie rozwoju w Polsce. Mimo wielu prób, ciągle napotyka na bariery administracyjne i społeczne. Najnowsze ustalania prof. Aliny Jusko-Kowalczyk, pokazują, że, oprócz dotychczas znanych korzyści, rozwój biogazowni i biometanowni może niemalże zrównoważyć emisję gazów cieplarnianych z rolnictwa, dzięki produkcji czystej energii elektrycznej.

Przy maksymalnie wykorzystanym polskim potencjale biogazowym wyprodukowano by nawet 26 mln ton CO2 mniej, czyli 80% dzisiejszej emisji z rolnictwa. Przy dodatkowych działaniach, bazujących np. na wykorzystaniu ciepła, polskie rolnictwo stałoby się zeroemisyjne a Polska zyskałaby stabilne, oparte na polskich surowcach źródło energii.

Pobierz: Rolnictwo może być bezemisyjne – komunikat

Więcej informacji o panelu, prelegentach, a także zapis wideo z prowadzonych dyskusji znajduje się na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/rolnictwo-bez-co2-nawet-30-twh-czystego-pradu-i-wieksze-bezpieczenstwo-energetyczne/

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info