ue flag

Organizator EFP

Śląski Fundusz Rozwoju to wyspecjalizowana instytucja finansowa, której celem jest zbudowanie w województwie śląskim trwałego wieloletniego systemu finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Spółka organizuje programy wsparcia dla śląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne (tj. pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty kapitałowe), a także poręczenia kredytów, leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. W ramach realizowanych przez ŚFR zadań, przedsiębiorcy z województwa śląskiego mają do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji regionu. Przekazywane przedsiębiorcom środki powracają do Funduszu, a następnie są reinwestowane.

Organizując Europejskie Forum Przyszłości, ŚFR dąży do stworzenia platformy stałego dialogu z udziałem wybitnych osobowości ze świata polityki, gospodarki i nauki na tematy istotnym znaczeniu dla regionu, Polski i Europy.

Organizujemy Europejskie Forum Przyszłości

Tworzymy kulturę biznesu

Celem Funduszu jest zbudowanie trwałego pozytywnego wizerunku SFR jako instytucji wsparcia biznesu na Śląsku poprzez wytworzenie pewnej kultury, promowanie dobrych praktyk czy budowanie świadomości zarówno wśród przedsiębiorców, jak i elit decyzyjnych w województwie.

Wsparcie dla innowacji i rozwoju

Misją SFR jest wspieranie innowacyjnych i szybko rozwijających się firm z regionu Śląska, należących do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach realizowanego przez Śląski Fundusz Rozwoju zadania, śląscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji nowoczesne produkty finansowe dopasowane do inteligentnych specjalizacji województwa.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info