ue flag

Konkurs
Startupów

InSilesia – Investment SFR Award Competition

Konkurs jest skierowany do startupów oraz przedsiębiorstw z sektora MŚP wdrażających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej, a także regionach postindustrialnych chcących rozwijać i tworzyć cyfrowe społeczeństwa.

Konkurs ma charakter międzynarodowy: transfer technologii na Śląsk i internacjonalizacja śląskich technologii na świecie

Konkurs stanowi integralną część wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości, którego finałowa sesja połączona będzie z rozstrzygnięciem konkursu oraz galą wręczenia nagród, która odbędzie się II dnia Forum (7 października 2021 r.)

Partner merytoryczny

Partnerem merytorycznym konkursu startupów podczas Europejskiego Forum Przyszłości jest Plug and Play, akcelerator z Doliny Krzemowej, zrzeszający młode technologiczne firmy, światowe korporacje i inwestorów. Plug and Play łączy najlepsze technologiczne startupy z największymi światowymi korporacjami.

Ten sławny akcelerator biznesu poszuka pierwszego jednorożca w województwie śląskim w trakcie konkursu dla startupów InSilesia – Investment SFR Award Competition.

Sieć Plug and Play składa się z ponad 30 000 start-upów, ponad 500 wiodących światowych korporacji oraz setek firm venture capital, uniwersytetów i agencji rządowych z wielu branż. Wspólnie z partnerami tworzony jest unikalny ekosystem przeznaczony do opracowywania i wdrażania technologii jutra.

Startupy w programach Plug and Play mają dostęp do światowej klasy mentorów, którzy pomagają im w coachingu biznesowym i doradztwie.

Co jest celem
Konkursu?

Celem konkursu jest promocja przedsiębiorczych ludzi tworzących innowacyjne przedsiębiorstwa oraz rozwój innowacyjnej gospodarki

  • Dodatkowo konkurs ma służyć wyłonieniu rozwiązań technologicznych wspierających i przyśpieszających cele rozwojowe regionu
  • Konkurs stwarza młodym przedsiębiorcom szanse dla wdrożenia własnych koncepcji poprzez aktywny networking/matchmaking z Inwestorami obecnymi podczas wydarzenia
  • Uczestnictwo w konkursie stwarza start-up’om możliwość rozwoju, skalowania biznesu oraz budowanie rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej

Jakie są kryteria
Udziału?

Podmioty przystępujące do konkursu muszą spełniać poniższe kryteria i należeć do jednej z grup:

  • Osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych rozwijających innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej
  • Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo rozwijające innowacyjne rozwiązania (produkty, usługi, procesy) mogące znaleźć zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej.
  • Aplikujące przedsiębiorstwa powinny mieć produkt w fazie MVP (ang. minimum viable product) – podstawową wersję produktu, posiadającą wystarczającą liczbę funkcjonalności do zaspokajania potrzeb potencjalnych klientów.

Jak przygotować się do prezentacji projektu?

Etapy konkursu

Etap 1
Preselekcja

Termin ogłoszenia konkursu i nadsyłania zgłoszeń: 23.07.2021r. – 17.09.2021r.

Etap 2
Selekcja

Wybór spośród nadesłanych zgłoszeń 20 startupów 18.09.2021r. – 28.09.2021r.

Organizator oraz Zespół Partnera Konkursu dokonują oceny przesłanych Prezentacji Uczestników. 20 Uczestników (Finaliści) najlepiej ocenionych przejdzie do etapu trzeciego.

Etap 3
Warsztaty

Warsztaty mentoringowe z Partnerem 30.09.2021r. oraz 5.10.2021r.

Finaliści Konkursu zostaną zaproszeni do udziału w warsztatach on-line z Partnerem Plug and Play Austria GmbH, podczas których pracować będą nad przygotowaniem do wystąpienia podczas finałowej pitching session.

Etap 4
Finał

Pitching Session – Finał – 7.10.2021r.

Wystąpienia Finalistów Konkursu odbędą się podczas drugiego dnia Europejskiego Forum Przyszłości. Uczestnicy podczas 3-minutowych wystąpień będą prezentować swoje rozwiązania przed gronem Jury. Każdy ze startupów dostanie dodatkowe dwie minuty na pytania od Jury i publiczności (również online). Jury wyłoni Zwycięzcę oraz dwóch Laureatów. Następnie zostaną wręczone Nagrody.

Nagrody

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 17 września 2021!

W związku z rosnącym zainteresowaniem naszym konkursem startup In Silesia Investment SFR Award, przedłużamy termin nadsyłania projektów do konkursu jeszcze do 17 września 2021 roku.

Do udziału w konkursie zaprasza Nikolaus Munaretto z Plug and Play Tech Center Vienna!

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info