ue flag

Śląski Klaster Lotniczy
Konferencja

Wydarzenie towarzyszące dnia III – Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego. Przemysł lotniczy, dronowy i kosmiczny, jako sektory gospodarcze umożliwiające rozwój regionu

Dziś Śląski Klaster Lotniczy to prężnie działająca instytucja, która nadaje kształt kierunkom rozwoju lotnictwa w województwie śląskim Przed nami jednak wyraźna potrzeba kształtowania przyszłości, stąd obecność klastra na Europejskie Forum Przyszłości, która przebierze formę oficjalnej konferencji branżowej.

Kiedy i gdzie odbędzie się konferencja?

Konferencja Śląskiego Klastra Lotniczego “Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów” odbędzie się trzeciego dnia Europejskiego Forum Przyszłości (8 października) w sali konferencyjnej nr III Nowego Centrum Konferencyjnego na Stadionie Śląskim, w godzinach 10.00-16.45.

Szczegółowy program konferencji Śląskiego Klastra Lotniczego

Jak wygląda przegląd sektora lotniczego i dronowego w Polsce i w Europie? Jak przedstawiają się nowe technologie, projekty w tym zakresie? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas Śląskich Dni Lotnictwa 2021 omawiając zastosowania cywilne, jak również wojskowe.

Rozmowa z prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego – Krzysztofem Krystowskim

O tym, jak rozwijał się dotąd Śląski Klaster Lotniczy, jakie rozwiązania udało się już stworzyć i wypracować, a co czeka śląskie lotnictwo w przyszłości, w rozmowie z Sandrą Olkowską opowiedział Pan Krzysztof Krystowski – Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego.

Organizator konferencji

Śląski Klaster Lotniczy został założony przez przedstawicieli przemysłu lotniczego w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, stworzenia optymalnych warunków dla ciągłego transferu wiedzy i innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami klastra pochodzącymi nie tylko z branży lotniczej, ale i z innych gałęzi nauki i przemysłu. Efektem jest wzrost konkurencyjności i rozwój lotnictwa w Polsce. Obecnie do klastra należy kilkadziesiąt podmiotów, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu.

Działalność klastra obejmuje:

  • stała współpraca z instytucjami mającymi bezpośredni i pośredni wpływ na rozwój branży, instytucjami otoczenia biznesu, instytucjami finansowymi, instytucjami sfery nauki i B+R,
  • wsparcie procesów transferu technologii ze sfery B+R do sfery przedsiębiorstw,
  • wsparcie członków klastra w obszarach pozyskiwania środków finansowych, promocji projektów na szczeblu regionalnym, krajowym i międzynarodowym
  • rozwój zasobów ludzkich,
    zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury badawczej,
  • nawiązywanie kontaktów handlowych z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi,
    uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych dla klastrów.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info