ue flag

Komitet honorowy

Przewodniczący Komitetu Honorowego

Mateusz
Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

Członkowie Komitetu Honorowego

Jakub
Chełstowski
Marszałek
Województwa Śląskiego
Wojciech
Kałuża
Wicemarszałek
Województwa Śląskiego
Jarosław
Wieczorek
Wojewoda Śląski
Jadwiga
Wiśniewska
Poseł do
Parlamentu Europejskiego

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info