ue flag

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. to nie tylko świetnej jakości woda ale również udział w badaniach naukowych

Kwestie zrównoważonego zarządzania tak kluczowym zasobem jak woda oraz opracowanie i wdrożenie w przyszłości innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemu potencjalnych zanieczyszczeń tego zasobu to wyzwania, które wymagają współpracy wielu środowisk i prawdziwie interdyscyplinarnego podejścia. Należy przy tym uwzględniać wieloaspektową specyfikę globalnych potrzeb i działać z myślą o przyszłych pokoleniach.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., jako jeden z europejskich liderów w efektywnym prowadzeniu gospodarki wodnej, świadomy złożoności tematyki, podejmuje się nowych wyzwań, aktywnie uczestnicząc w projektach badawczo-rozwojowych. Tym samym naturalny był udział GPW w Projekcie boDEREC-CE (akronim od ang. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water − Capacity Building for Water Management in CE, czyli Zespół ds. wykrywania i oceny pozostałości leków w wodzie pitnej – zbudowanie potencjału w zakresie gospodarki wodnej w Europie Środkowej), którego główne zadanie to analiza nowo pojawiających się (ew. nieznanych wcześniej, a dopiero przewidywanych) zanieczyszczeń w środowisku wodnym i tworzenie skutecznych sposobów na ich unieszkodliwienie, a także opracowanie systemu kompleksowego zarządzania firmami wodociągowymi.

Tu należy uzupełnić, że w Projekcie, oprócz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, uczestniczy Uniwersytet Śląski w Katowicach (jako drugi podmiot z Polski).

Działania projektowe prowadzone przez GPW i UŚ są realizowane w Kozłowej Górze. Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra zasilana jest w wodę z jazu upustowego zapory czołowej zbiornika w Świerklańcu. Zbiornik ten został wybudowany w latach 1935-39 dla celów strategicznych, a w latach 1948-51 dokonano jego adaptacji dla celów wodociągowych. Pierwotna wydajność Zakładu wynosiła 120 000 m3/dobę. Wodę uzdatniano wówczas w drodze filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowych i dezynfekcji wody czystej za pomocą chloru. Z czasem, jakość wody w zbiorniku uległa znacznemu pogorszeniu. Odnotowywano w okresach wiosenno-letnich silne zakwity glonów oraz wzrost mineralizacji przy znacznych ubytkach tlenu. Woda zbiornika zawierała także stosunkowo wysokie ilości żelaza. W trakcie modernizacji przeprowadzonej w latach 2001-2005 ograniczono wydajności Zakładu do 50 000 m3/dobę wody czystej oraz zastosowano nowoczesną technologię uzdatniania wody surowej, polegającą na koagulacji w komorach szybkiego i wolnego mieszania, filtracji pośpiesznej na filtrach antracytowo-piaskowych, ozonowaniu pośrednim, filtracji przez złoże węgla aktywnego. Zaprojektowano i zrealizowano obiekty do uzdatniania wody w układzie zintegrowanym. Budynek technologiczny podzielono na bloki technologiczne, których pracę nadzoruje centralna sterownia – wyposażona w system komputerowy sterowania pracą całego Zakładu. Efektem tych działań było uzyskanie znaczącej poprawy jakości produkowanej wody – szczególnie jej własności fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych, tj. smaku i zapachu. Proces ozonowania wody powoduje niszczenie bakterii oraz wirusów, które mogą znajdować się w wodzie surowej, utlenianie związków organicznych, a tym samym zlikwidowanie mikrozanieczyszczeń.

Parametry produkowanej wody odpowiadają wymogom „wyśrubowanych” Polskich Norm, jak również znowelizowanej Dyrektywie Unii Europejskiej Nr 80/778. Uzdatniona woda, o wyśmienitej jakości, kierowana jest do wielu miast północnych krańców Górnego Śląska – między innymi do Piekar Śląskich, Bobrownik, Radzionkowa, Bytomia, Chorzowa i Świętochłowic.
W Projekcie boDEREC-CE udział bierze 12 partnerów z 7 krajów: Chorwacji, Czech, Słowenii, Polski, Niemiec, Włoch i Austrii, a także 7 tzw. partnerów wspomagających. Jak wspomniano wcześniej, Polskę reprezentuje personel badawczy z GPW oraz UŚ. Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa, który oferuje wsparcie finansowe dla programów przyczyniających się do wdrażania rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Realizacja projektu boDEREC-CE, wpisującego się w zakres priorytetu 3. dotyczącego współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych, rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, a jej zakończenie jest zaplanowane na 31 marca 2022 roku.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest Partnerem głównym wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info