ue flag

Ekoenergia Silesia S.A. Partnerem Głównym Europejskiego Forum Przyszłości. Rozmowa z prezesem spółki

Obecność na Europejskim Forum Przyszłości to naturalna konsekwencja strategii spółki Ekoenergia Silesia S.A., która zakłada aktywną partycypację w każdym wydarzeniu wpływającym na przyszłość województwa śląskiego.

– Uczestnictwo w Forum to unikatowa okazja na wymianę wiedzy oraz zawiązanie i utrwalenie relacji biznesowych – zachęca do udziału w EFP Marcin Kozik, prezes Ekoenergia Silesia S.A.

Spółka należąca do grupy kapitałowej GPW S.A. została powołana w celu tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym działania na rzecz rozwoju województwa śląskiego i podnoszenia konkurencyjności jego gospodarki, przygotowania przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesu do współpracy międzynarodowej, dostosowania ofert małych i średnich przedsiębiorstw ze Śląska do wymagań rynkowych oraz ułatwienia im dostępu do nowoczesnych, ekologicznych technologii produkcji i nowoczesnych metod zarządzania.
Prezes Marcin Kozik był naszym gościem w #EFPTV, zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

Ekoenergia Silesia S.A. jest partnerem głównym wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info