ue flag

Debaty
Oksfordzkie

Turniej Debat Oksfordzkich EFP: “Młode Orły”

Organizatorami Turnieju Debat Oksfordzkich są Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego oraz Śląski Fundusz Rozwoju. Typ debaty, zgodnie z jej nazwą, pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Podstawowym celem Turnieju Debat jest stworzenie przestrzeni dialogu dla młodych osób z województwa śląskiego podczas Europejskiego Forum Przyszłości, a także zainteresowanie młodzieży problemami świata współczesnego. Do udziału w turnieju zostali zaproszeni uczniowie szkół średnich z województwa śląskiego.

Debata ma charakter turnieju dwufazowego ocenianego przez Lożę Ekspertów. Relację z debat oksfordzkich będzie można śledzić podczas transmisji on-line Europejskiego Forum Przyszłości.

Współorganizator

sejmik

Współprganizatorem II Turnieju Debat Oksfordzkich „Młode Orły” jest Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego. „Młode Orły” to turniej młodych mówców, w którym zmierzą się reprezentanci 9 szkół średnich województwa śląskiego.

Partner merytoryczny

glos

Partnerem merytorycznym turnieju debat jest Fundacja Nowy Głos, która prowadzi szkolenia i wykłady dotyczące przemawiania publicznego. Organizuje tematyczne Debaty Oksfordzkie, turnieje debatanckie oraz zajęcia edukacyjne dla młodzieży.

Formuła debaty

Drużyna debatancka liczy sobie 4 mówców, gdzie każdy posiada określoną, unikalną rolę w debacie.

Turniej swoją tematyką znacząco nawiązuje do Europejskiego Forum Przyszłości, co oznacza iż młodzież województwa śląskiego, zmierzy się z tezami powiązanymi m.in. z cyfrową przyszłością Europy, neutralnością klimatyczną ,innowacyjnością gospodarczą oraz kwestiami powiązanymi z jakością życia jak i nowoczesnym rozwojem starego kontynentu.

harmonogram: uczestnicy i tezy

Dzień pierwszy – 6 października 2021

10:00 – 11:15

Teza: W szkołach uczniowie powinni mieć możliwość wyboru zajęć z e-sportu zamiast tradycyjnych zajęć z wychowania fizycznego.

 • I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej versus III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach.
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach versus Technikum TEB Edukacja w Tychach.
 • ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu versus IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

11:30 – 12:45

Teza: Państwa Unii Europejskiej powinny wprowadzić 32-godzinny tydzień pracy.

 • I LO im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej versus I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.
 • I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach versus IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 • ZS nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu versus ZS nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach.

13:00 – 14:15

Teza: Unia Europejska powinna dążyć do jak najszybszego włączenia państw byłej Jugosławii, nawet kosztem obniżenia wymagań akcesyjnych.

 • III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach versus I LO im. Leona Kruczkowskiego w Tychach.
 • Technikum TEB Edukacja w Tychach versus IV LO im. Gen. Stanisława Maczka w Katowicach.
 • IV LO im. Stanisława Staszica w Sosnowcu versus ZS nr 1im. Gustawa Morcinka w Tychach.

Finał – 8 października 2021

Start godz. 10.00

Tezy finałowe

 • Ruchy klimatyczne powinny priorytetyzować pozytywny przekaz nad negatywny przekaz.
 • Wzrastająca popularność Nihilizmu w kulturze popularnej, ma negatywny wpływ na społeczeństwo.
 • Jak najszybsze wygaszanie kopalń węgla kamiennego w województwie Śląskim, przyniesie więcej szkód niż pożytku.

Czym jest taka
Debata?

 • Debata Oksfordzka, zwana także debatą uniwerstytecką to rodzaj debaty, w której zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zadaniem debaty jest dyskusja nad wcześniej postawioną tezą.
 • Debatują przeciwnicy tezy oraz jej obrońcy. Przewodniczy im marszałek, który ma do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi. Typ debaty pochodzi z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Jakie będą
Tematy?

 • W naszym turnieju tezy będą tożsame z zagadnieniami poruszanymi podczas paneli Europejskiego Forum Przyszłości. Nie unikniemy rozmów o przyszłości świata i województwa, transformacji regionu i wyzwaniom związanym ochroną środowiska.
 • Poszczególne szkoły ponadpodstawowe reprezentuje opiekun, który będzie czuwał nad przestrzeganiem zasad Turnieju, przygotowaniem uczestników i współpracą z organizatorami Turnieju Debat.

Debaty Oksfordzkie w trakcie Europejskiego Forum Przyszłości okiem eksperta

Słyszalny głos młodych będzie można sprawdzić już w październiku w trakcie Europejskiego Forum Przyszłości. Zapraszamy do pięknych przestrzeni areny naszego wydarzenia, którą jest Stadion Śląski w Chorzowie. Redaktor Sandra Olkowska rozmawia z Rafałem Scholzem, wiceprzewodniczącym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, który jest współorganizatorem turnieju debat oksfordzkich “Młode Orły”. To właśnie w takich lożach stadionu odbędzie się turniej debat.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info