ue flag

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. to nie tylko świetnej jakości woda ale również udział w badaniach naukowych

Kwestie zrównoważonego zarządzania tak kluczowym zasobem jak woda oraz opracowanie i wdrożenie w przyszłości innowacyjnych sposobów rozwiązywania problemu potencjalnych zanieczyszczeń tego zasobu to wyzwania, które wymagają współpracy wielu środowisk i prawdziwie interdyscyplinarnego podejścia. Należy przy tym uwzględniać wieloaspektową specyfikę globalnych potrzeb i działać z myślą o przyszłych pokoleniach.

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., jako jeden z europejskich liderów w efektywnym prowadzeniu gospodarki wodnej, świadomy złożoności tematyki, podejmuje się nowych wyzwań, aktywnie uczestnicząc w projektach badawczo-rozwojowych. Tym samym naturalny był udział GPW w Projekcie boDEREC-CE (akronim od ang. Board for Detection and Assessment of Pharmaceutical Drug Residues in Drinking Water − Capacity Building for Water Management in CE, czyli Zespół ds. wykrywania i oceny pozostałości leków w wodzie pitnej – zbudowanie potencjału w zakresie gospodarki wodnej w Europie Środkowej), którego główne zadanie to analiza nowo pojawiających się (ew. nieznanych wcześniej, a dopiero przewidywanych) zanieczyszczeń w środowisku wodnym i tworzenie skutecznych sposobów na ich unieszkodliwienie, a także opracowanie systemu kompleksowego zarządzania firmami wodociągowymi.

Tu należy uzupełnić, że w Projekcie, oprócz Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Katowicach, uczestniczy Uniwersytet Śląski w Katowicach (jako drugi podmiot z Polski).

Działania projektowe prowadzone przez GPW i UŚ są realizowane w Kozłowej Górze. Stacja Uzdatniania Wody Kozłowa Góra zasilana jest w wodę z jazu upustowego zapory czołowej zbiornika w Świerklańcu. Zbiornik ten został wybudowany w latach 1935-39 dla celów strategicznych, a w latach 1948-51 dokonano jego adaptacji dla celów wodociągowych. Pierwotna wydajność Zakładu wynosiła 120 000 m3/dobę. Wodę uzdatniano wówczas w drodze filtracji pośpiesznej na filtrach piaskowych i dezynfekcji wody czystej za pomocą chloru. Z czasem, jakość wody w zbiorniku uległa znacznemu pogorszeniu. Odnotowywano w okresach wiosenno-letnich silne zakwity glonów oraz wzrost mineralizacji przy znacznych ubytkach tlenu. Woda zbiornika zawierała także stosunkowo wysokie ilości żelaza. W trakcie modernizacji przeprowadzonej w latach 2001-2005 ograniczono wydajności Zakładu do 50 000 m3/dobę wody czystej oraz zastosowano nowoczesną technologię uzdatniania wody surowej, polegającą na koagulacji w komorach szybkiego i wolnego mieszania, filtracji pośpiesznej na filtrach antracytowo-piaskowych, ozonowaniu pośrednim, filtracji przez złoże węgla aktywnego. Zaprojektowano i zrealizowano obiekty do uzdatniania wody w układzie zintegrowanym. Budynek technologiczny podzielono na bloki technologiczne, których pracę nadzoruje centralna sterownia – wyposażona w system komputerowy sterowania pracą całego Zakładu. Efektem tych działań było uzyskanie znaczącej poprawy jakości produkowanej wody – szczególnie jej własności fizyko-chemicznych oraz organoleptycznych, tj. smaku i zapachu. Proces ozonowania wody powoduje niszczenie bakterii oraz wirusów, które mogą znajdować się w wodzie surowej, utlenianie związków organicznych, a tym samym zlikwidowanie mikrozanieczyszczeń.

Parametry produkowanej wody odpowiadają wymogom „wyśrubowanych” Polskich Norm, jak również znowelizowanej Dyrektywie Unii Europejskiej Nr 80/778. Uzdatniona woda, o wyśmienitej jakości, kierowana jest do wielu miast północnych krańców Górnego Śląska – między innymi do Piekar Śląskich, Bobrownik, Radzionkowa, Bytomia, Chorzowa i Świętochłowic.
W Projekcie boDEREC-CE udział bierze 12 partnerów z 7 krajów: Chorwacji, Czech, Słowenii, Polski, Niemiec, Włoch i Austrii, a także 7 tzw. partnerów wspomagających. Jak wspomniano wcześniej, Polskę reprezentuje personel badawczy z GPW oraz UŚ. Projekt jest finansowany ze środków transnarodowego programu Interreg Europa Środkowa, który oferuje wsparcie finansowe dla programów przyczyniających się do wdrażania rozwiązań stanowiących odpowiedź na wyzwania regionalne w obszarze innowacyjności, gospodarki niskoemisyjnej, środowiska, kultury i transportu.

Realizacja projektu boDEREC-CE, wpisującego się w zakres priorytetu 3. dotyczącego współpracy w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych, rozpoczęła się w kwietniu 2019 roku, a jej zakończenie jest zaplanowane na 31 marca 2022 roku.
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. jest Partnerem głównym wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości.

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój w gronie partnerów Europejskiego Forum Przyszłości

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój jest w gronie znakomitych partnerów wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości. Zapraszamy do śledzenia dzisiejszego panelu medycznego podczas Europejskie Forum Przyszłości nt. “Medycyna w dobie COVID”. O godzinie 13.30, w gronie ekspertów, wśród których znajduje się prezes uzdrowiska – Jarosław Wieszołek, odbędą się dyskusje na temat działań i wyzwań związanych z pandemią.
Goczałkowickie sanatorium słynie z doskonałej renomy. Uzdrowisko specjalizuje się w leczeniu: chorób narządu ruchu (ze szczególnym uwzględnieniem reumatologicznych i ortopedycznych), chorób naczyń obwodowych, chorób laryngologicznych oraz rehabilitacją osób z cukrzycą.
Ponadto w jego ofercie znajdują się wprowadzone, jako jedne z pierwszych w Polsce zabiegi z dziedziny krioterapii. O niewątpliwych walorach Goczałkowic-Zdroju, świadczy liczba odwiedzających go kuracjuszy. Co roku przebywa w nim ponad 10 000 pacjentów, korzystających z naturalnych bogactw miejscowości.

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Partnerem Europejskiego Forum Przyszłości

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., które jest Partnerem wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości zarządza i rozwija infrastrukturę Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach imienia Wojciecha Korfantego.  Katowice Airport należy do grona największych lotnisk regionalnych w Polsce. Port jest krajowym liderem w segmencie ruchu czarterowego i regionalnym w przewozach cargo.

Obecność GTL w ramach Europejskiego Przyszłości wpisuje się w liczną pulę jubileuszy obchodzonych w trakcie tego wydarzenia.
W tym roku lotnicza spółka obchodzi bowiem 30-lecie swojej działalności.

Tematy związane z lotnictwem, a szczególnie dotyczące województwa śląskiego zdominują dzisiejszą konferencję lotniczą, która w ramach III dnia EFP rozpocznie się w sali nr 4 Nowego Centrum Konferencyjnego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Więcej informacji o działalności Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. znajdą Państwo na stronach:

TAURON Polska Energia edukuje seniorów podczas Europejskiego Forum Przyszłości

Z okazji przypadającego na ,dzień 1 października Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, TAURON przygotował materiały edukacyjne dla seniorów. To animacje, z których seniorzy mogą dowiedzieć się m.in., jak bezpiecznie korzystać z internetu, jak radzić sobie w przypadku awarii urządzeń domowych, czy jak rozpoznać fałszywe maile i SMS-y.

Materiały dostępne są na stronie internetowej www.tauron.pl/seniorzy

-Z naszych badań wynika, że 80 proc. seniorów uważa, że internet może być ułatwieniem w załatwianiu codziennych spraw. Jednocześnie, aż 53 proc. przyznaje, że korzystanie z nowych technologii sprawia im trudności, a w konsekwencji potrzebują wsparcia w obsłudze komputerów czy smartfonów. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i dostarczamy seniorom wiedzy na temat tego, jak bezpiecznie korzystać z możliwości jakie daje Internet – podkreśla Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Materiały edukacyjne TAURONA w prosty sposób wyjaśniają najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem seniorów w internecie i poza nim. Eksperci tłumaczą, jak rozpoznać fałszywe maile i SMS-y, by nie paść ofiarą przestępców. Przypominają jedną z najważniejszych zasad: „Nie klikaj w podejrzane linki i załączniki. Zanim klikniesz w link, dokładnie sprawdź nadawcę”.

W animacjach przygotowanych przez TAURON wymienione są też reguły, jakich należy przestrzegać przy płaceniu rachunków on-line: „Korzystaj z bankowości elektronicznej tylko na własnym komputerze lub telefonie. Twoje hasło dostępu nie powinno zawierać dat urodzin czy imion najbliższych”. Wśród poruszonych tematów nie zabrakło również praktycznych porad i wskazówek dotyczących postępowania w przypadku awarii urządzeń domowych.

Zarówno animacje, jak i poradnik dla seniorów są bezpłatne i dostępne na www.tauron.pl/seniorzy. Przygotowane materiały to kolejny etap kampanii “Seniorów sposób na COŚ się zepsuło”, którą TAURON realizuje z myślą o najstarszej części społeczeństwa.

Doskonała woda w województwie śląskim? Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ma na to dowody!

Jak działa kontrola jakości wody dostarczanej odbiorcom? Wyjaśnia to Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. – Partner Główny wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości. Treść pod materiałem wideo.

 

GPW S.A. posiada bardzo rozbudowany system kontroli jakości wody. System ten opiera się na laboratoryjnych badaniach parametrów fizyczno-chemicznych, mikrobiologicznych, sensorycznych i hydrobiologicznych wody, która jest pobierana ze środowiska w celu poddania jej procesom uzdatniania w stacjach wodociągowych, jak również wody, która jest uzdatniana w kolejnych etapach procesów technologicznych oraz pobierana w punkcie wtłaczania wody już uzdatnionej ze stacji wodociągowych do rurociągów, a także – dla pewności – w reprezentatywnych punktach regionalnego systemu zaopatrzenia w wodę oraz punktach sprzedaży wody do odbiorców hurtowych.
Niezależnie od systemu badań laboratoryjnych jakości wody, w kluczowych miejscach na stacjach wodociągowych, sieciowych zbiornikach wyrównawczych i rurociągach magistralnych zainstalowane są urządzenia mierzące ważne parametry jakościowe wody w trybie ciągłym! Wyniki pomiarów są bez przerwy wysyłane do dyżurnych dyspozytorów GPW S.A., którzy dzięki temu mają możliwość szybkiej reakcji na jakiekolwiek odchylenia. Oczywiście system monitoringu online jest cały czas doskonalony i rozbudowywany, gdyż spełnia on rolę systemu wczesnego ostrzegania przed ewentualnymi niepożądanymi cechami wody pitnej.

Stałą i planową kontrolę jakości prowadzą aż trzy laboratoria Wydziału Badania Wody GPW S.A. Cała praca laboratoriów jest realizowana zgodnie z wdrożonym i regularnie audytowanym systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, który jest potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB1158. Tu należy zauważyć, że na podstawie decyzji administracyjnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach, Wydział Badania Wody GPW S.A. został zatwierdzony do wykonywania badań parametrów normowanych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w przedmiotowym zakresie.
Ponadto, by jeszcze bardziej wzmocnić potencjał badawczy i zapewnić jak najwyższą jakość realizowanych usług, Wydział Badania Wody GPW S.A. posiada certyfikat według normy PN-EN ISO 9001:2015 na badania laboratoryjne wody i ścieków.
Przy okazji warto zauważyć, że laboratoria GPW S.A. są przygotowane nie tylko do profesjonalnego poboru i analizy próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ale także badania wody powierzchniowej, ścieków oraz… wody na pływalniach!

W związku z tak wieloma zadaniami Wydziału Badania Wody, bardzo ważne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez personel laboratoryjny oraz dostosowanie metod badań do standardów zgodnych z najnowszym stanem specjalistycznej wiedzy branżowej. Oczywiście równie istotne są odpowiednie, podlegające stałej kontroli, warunki środowiskowe pomieszczeń, w których GPW S.A. prowadzi badania. Dopiero po spełnieniu licznych „wyśrubowanych” norm, regulacji i procedur można mieć pewność, że wyniki są rzetelne i pozwalają w pełni ocenić jakość wody.
Do tego niezbędny jest także odpowiedni sprzęt. Laboratoria GPW S.A. dysponują nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na prowadzenie badań m.in. technikami spektrometrii absorpcyjnej, analizy przepływowej, filtracji membranowej, mikroskopii optycznej czy znanej na całym świecie metody o nazwie Colilert-18®, która pozwala na precyzyjne i szybkie wykrywanie owianych złą sławą bakterii z grupy coli (oraz Escherichia coli). Nota bene, szybkość w otrzymaniu weryfikowalnych wyników badań analizowanych próbek jest jednym z priorytetów w stałej optymalizacji funkcjonowania Wydziału Badania Wody GPW S.A.
Ponadto laboratoria GPW S.A. cały czas stosują szczepy kontrolne i certyfikowane materiały do porównań otrzymywanych wyników, tak, aby zawsze mieć pewność, że rezultaty są miarodajne i w 100% zgodne z zasadami sztuki.

Potwierdzeniem bardzo wysokiej jakości prowadzonych badań są świetne wyniki uzyskiwane przez laboratoria GPW S.A. w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości.
Dodajmy, że próbki pobierane są w ok. 400 reprezentatywnych kluczowych punktach, począwszy od zlewni wód ujmowanych do miejsc uzdatniania, poprzez ujęcia wód surowych i wodę w procesie technologicznym na stacjach wodociągowych, aż po wodę dostarczaną do odbiorców. Rocznie badanych jest ok. 14 000 próbek wody, co przekłada się na ok. aż 160 000 parametrów wskaźnikowych jakości wody!

Dodatkowo, GPW S.A. od lat stosuje efektywną zasadę synergii w prowadzonych badaniach, bowiem już w stacjach wodociągowych wysoko wykwalifikowane służby technologiczne sprawują nadzór nad optymalnym prowadzeniem procesów technologicznych zw. z dostarczaniem wody. To właśnie w stacjach (lub zakładach) uzdatniania wody są wykonywane pierwsze analizy kluczowych parametrów fizyczno-chemicznych i mikrobiologicznych (w ramach poszczególnych etapów procesu technologicznego).
A wszystkie łącznie uzyskane wyniki z przeprowadzonych badań jakości są przekazywane do kolejnych komórek organizacyjnych spółki, które prowadzą dalsze analizy właściwości wody (tym razem w skali makro). Następnie finalne raporty z badań są przekazywane do Państwowych Powiatowych Inspektoratów Sanitarnych oraz do klientów GPW S.A.

Wszystkie powyższe działania mają na celu jedno: realizację misji Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, czyli dostarczanie bezpiecznej, smacznej i najwyższej jakości wody pitnej.

Zielona Kolej dla mieszkańców województwa śląskiego!

Już wkrótce pociągi Kolei Śląskich będą zasilane energią trakcyjną pochodzącą z odnawialnych źródeł. Samorządowy przewoźnik podpisał w tej sprawie list intencyjny z PKP Energetyka – spółką koordynującą realizację Programu Zielona Kolej. Przedmiotem porozumienia są zakupy energii wytworzonej w elektrowniach solarnych i wiatrowych, a także jej produkcja na potrzeby własne, przy wykorzystaniu instalacji fotowoltaicznych.

Kolej jest najbardziej ekologicznym i efektywnym energetycznie rodzajem transportu. Zgodnie z planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w najbliższych latach będzie ona podstawą dla rozwoju nowoczesnej, nisko- i zeroemisyjnej mobilności w regionie. Obecnie zdecydowana większość taboru używanego przez samorządowe Koleje Śląskie to pojazdy o napędzie elektrycznym. Wciąż jednak prawie 75% energii trakcyjnej przez nie wykorzystywanej wytwarzane jest w elektrowniach węglowych. Już wkrótce to się zmieni. 21 lipca, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przedstawiciele Kolei Śląskich i PKP Energetyka podpisali list intencyjny, na mocy którego zostanie zawarta umowa wieloletnia określająca zasady dostarczania do przewoźnika energii trakcyjnej pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dzięki temu Koleje Śląskie zmniejszą swój ślad węglowy docelowo aż o ponad 38 tys. ton dwutlenku węgla rocznie. Aby skompensować tę emisję CO2, należałoby co roku sadzić aż ok. 6 mln drzew!

Tym samym Koleje Śląskie zadeklarowały dołączenie do Programu Zielona Kolej – inicjatywy polskiej branży kolejowej skupionej w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), które zrzesza podmioty odpowiedzialne za ok. 95% zużycia kolejowej energii trakcyjnej w Polsce. Celem tego przedsięwzięcia jest przejście kolei w naszym kraju na zasilanie z OZE – w 2025 r. w 50%, w 2030 r. w 85%, a docelowo w 100%. Wcześniej udział w programie zadeklarowali też inni przewoźnicy kolejowi. Listy intencyjne w tej sprawie PKP Energetyka podpisała z DB Cargo Polska, CTL Logistics oraz Łódzką Koleją Aglomeracyjną.

Poza ustaleniami dotyczącymi Programu Zielona Kolej, podpisany list intencyjny zawiera także deklarację podjęcia współpracy pomiędzy Kolejami Śląskimi i PKP Energetyka dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków należących do przewoźnika. Mowa tutaj o co najmniej trzech lokalizacjach w okolicach katowickiej siedziby spółki przy ul. Raciborskiej (obiektach biurowych, magazynowych i technicznych). PKP Energetyka podzieli się z Kolejami Śląskimi swoją wiedzą i doświadczeniem pozyskanymi podczas realizacji podobnych projektów. Każda z instalacji fotowoltaicznych będzie miała moc nieprzekraczającą 50 kW, a energia przez nie produkowana wykorzystywana zostanie do zasilania infrastruktury przewoźnika. Dzięki temu ograniczy on swój ślad węglowy i pobór energii z sieci.

Grupa Stellantis partnerem Europejskiego Forum Przyszłości

Miło nam poinformować, że kolejnym znamienitym partnerem wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości jest Koncern Motoryzacyjny Stellantis, który w Polsce ma aż 7 fabryk .
Grupa powstała w wyniku fuzji FCA (Fiat Chrysler Automobiles) i PSA (Peugeot Citroen Opel DS). Siłą tej niedawno powstałej grupy ma być jej skala i różnorodność, które uwolnią drogę od obniżania kosztów produkcji samochodów i inwestowania w rozwój nowych napędów.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu to kolejny z partnerów wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości

Początki tej zasłużonej placówki sięgają jeszcze XIX wieku. O jego barwnej historii przeczytacie na stronie: http://klinika-zabrze.med.pl/szpital/art_23.html
Obecnie w strukturach Szpitala funkcjonują 4 oddziały kliniczne, które co rok pomagają tysiącom pacjentów z całej aglomeracji śląskiej i nie tylko:
  • Kliniczny Oddział Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej i Medycyny Ratunkowej,
  • Kliniczny Oddział Laryngologii,
  • Kliniczny Oddział Kardiologii,
  • Kliniczny Oddział Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii.
Po więcej informacji o działalności zabrzańskiego szpitala zapraszamy na stronę: http://klinika-zabrze.med.pl

Ekoenergia Silesia S.A. Partnerem Głównym Europejskiego Forum Przyszłości. Rozmowa z prezesem spółki

Obecność na Europejskim Forum Przyszłości to naturalna konsekwencja strategii spółki Ekoenergia Silesia S.A., która zakłada aktywną partycypację w każdym wydarzeniu wpływającym na przyszłość województwa śląskiego.

– Uczestnictwo w Forum to unikatowa okazja na wymianę wiedzy oraz zawiązanie i utrwalenie relacji biznesowych – zachęca do udziału w EFP Marcin Kozik, prezes Ekoenergia Silesia S.A.

Spółka należąca do grupy kapitałowej GPW S.A. została powołana w celu tworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, w tym działania na rzecz rozwoju województwa śląskiego i podnoszenia konkurencyjności jego gospodarki, przygotowania przedsiębiorstw i struktur otoczenia biznesu do współpracy międzynarodowej, dostosowania ofert małych i średnich przedsiębiorstw ze Śląska do wymagań rynkowych oraz ułatwienia im dostępu do nowoczesnych, ekologicznych technologii produkcji i nowoczesnych metod zarządzania.
Prezes Marcin Kozik był naszym gościem w #EFPTV, zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

Ekoenergia Silesia S.A. jest partnerem głównym wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości.

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info