ue flag

Panel: Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce

W pierwszym dniu Europejskiego Forum Przyszłości odbył się panel tematyczny: Wyzwania dla rozwoju elektromobilności jako nowej branży gospodarczej w Polsce. Panel odbył się w sali nr 4 Nowego centrum konferencyjnego Stadionu Śląskiego

Sektor elektromobilności w Polsce przyspiesza. Czy jako kraj jesteśmy przygotowani na wykorzystanie szans z tym związanych ? Jakie wyzwania stoją przed firmami, które już operują w nowej branży, lub chcą wykorzystać trend dla rozwoju własnych przedsiębiorstw.

Czy możliwe jest zbudowanie spójnego ekosystemu elektromobilności w Polsce w oparciu o lokalne rozwiązania ? Jak edukować kadry na potrzeby nowej branży. Wyzwania dla firm i regionów. Łańcuch wartości samochodu elektrycznego.

Więcej informacji o panelu, prelegentach, a także fotogaleria i nagranie wideo dyskusji znajduje się na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/wyzwania-dla-rozwoju-elektromobilnosci-jako-nowej-branzy-gospodarczej-w-polsce/

 

Panel: RIS 2030 „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” – INTELIGENTNA TRANSFORMACJA

W dniu 6 października, w pierwszym dniu Europejskie Forum Przyszłości odbył się ważny dla województwa śląskiego panel tematyczny “RIS 2030 -Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – INTELIGENTNA TRANSFORMACJA

Konferencja dotyczyła rozwoju i wsparcia innowacyjności małych i średnich przedsiębiorców w kontekście Inteligentnych Specjalizacji, Sprawiedliwej Transformacji, digitalizacji i Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych oraz Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania. Spotkanie będzie okazją do dyskusji nad regionalnymi wyzwaniami oraz próbą wskazania kamieni milowych, projektów flagowych, procesów i zasobów niezbędnych do zrealizowania założeń RIS 2030.

Konferencja została zrealizowana w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim – edycja II (SO RIS w PPO II)” Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o konferencji, panelistach, a także nagranie z dyskusji, znajduje się na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/ris-2030-regionalna-strategia-innowacji-wojewodztwa-slaskiego-2030-inteligentna-transformacja/

Panel: Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach

Panel odbył się w sali nr 2 Nowego centrum konferencyjnego na Stadionie Śląskim w Chorzowie, w ramach I dnia Europejskiego Forum Przyszłości.

W ostatnim okresie zauważane jest zdecydowane nasilenie zjawisk rozwoju gospodarczego powiązanego z szerokim zastosowaniem wiedzy. Zjawiska te wzbudziły zainteresowanie organizacji międzynarodowych takich jak ONZ, OECD czy Bank Światowy. W gospodarce opartej na wiedzy dalszych szans rozwojowych szukają korporacje transnarodowe oraz zwykłe przedsiębiorstwa.

Współczesna koncepcja wzrostu gospodarczego – wzrostu długookresowego jest modelem, którego powodzenie nie jest determinowane oszczędnościami lecz w dużej mierze zależy od szeroko rozumianych inwestycji w kapitał ludzki, wynalazki i innowacje. Działania w tym zakresie przynoszą pozytywne efekty zewnętrzne związane z rozpowszechnianiem wiedzy, postępu technicznego i innowacji. GOW bazuje na czterech podstawowych filarach: edukacja i szkolenia, infrastruktura informatyczna, bodźce ekonomiczne i warunki instytucjonalne, systemy innowacji.

Więcej informacji o panelu, fotogalerie i nagranie wideo z dyskusji znajduje się na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/odpowiedzialna-transformacja-gospodarcza-oparta-na-wiedzy-i-innowacjach/

Panel: Eksport jako szansa rozwoju i transformacji przedsiębiorstw

Panel odbył się w sali nr 1 nowego centrum konferencyjnego Stadionu Śląskiego.

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw stanowi fundament rynku gospodarczego. Charakteryzuje się dużymi możliwościami rozwoju. W Polsce większość zarejestrowanych firm to MŚP. Wielu przedsiębiorców, pomimo dużego potencjału rozwojowego, swoją działalność opiera jedynie na rynku krajowym i nie decyduje się na działalność eksportową. Prognozy przewidują, iż pod koniec 2022 roku globalna wartość handlu transgranicznego pomiędzy firmami wzrośnie o 30 proc., do 35 bilionów dolarów. Mimo to duża część polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP wciąż niechętnie podchodzi do poszerzenia obszaru sprzedaży i ekspansji na rynki zagraniczne.

Jak eksport może wpłynąć na rozwój i wzmocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa? Jakie korzyści wynikają z dobrze przygotowanej i systematycznie realizowanej strategii eksportowej? O czym przedsiębiorcy powinni pamiętać przygotowując się do ekspansji na rynki zagraniczne?

Więcej informacji oraz relacja wideo z panelu znajduje się na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/eksport-jako-szansa-rozwoju-i-transformacji-przedsiebiorstw/

Panel: Cyfrowe przyspieszenie: wspólny Internet – debata o przyszłości cyfryzacji

Panel odbył się w pierwszym dniu Europejskiego Forum Przyszłości, w sali nr 2 Nowego centrum konferencyjnego na Stadionie Śląskim

Technologiczny wyścig. Europa niestety nie jest w nim liderem. Rozwój najnowszych technologii to w chwili obecnej głównie USA oraz kraje Azjatyckie. Chiny, wraz ze swoim potencjałem oraz projektami Chiny 2025 oraz Chiny 2050 stają się liderem technologicznym. Unia Europejska podejmuje szereg działań, mających na celu nie tyle dogonienie liderów światowych, ile niepowiększania dystansu.

Czy UE ma szansę w tym wyścigu technologicznym? Czy słuszne jest przyjęcie założenia przede wszystkim ochrony praw człowieka, kosztem rozwoju algorytmów oraz AI. Czy regulacja algorytmów, a także ich kontrola przez instytucje krajowe oraz unijne jest właściwą drogą?

Więcej informacji o panelu, fotogalerie oraz nagranie wideo z dyskusji znajduje się na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/cyfrowe-przyspieszenie-wspolny-internet-debata-o-przyszlosci-cyfryzacji/

Panel: Europejski Region Przedsiębiorczości – rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości

W pierwszym dniu Europejskiego Forum Przyszłości, w przestrzeni konferencyjnej na płycie Stadionu Śląskiego odbył się panel: Europejski Region Przedsiębiorczości – rola władz regionalnych w stymulowaniu przedsiębiorczości.

Dyskusja koncentrowała się wokół doświadczeń wynikających z konkursu na “Europejski Region Przedsiębiorczości” (EER) oraz innych przykładów dobrych praktyk prezentujących zalety ducha przedsiębiorczości poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Co regiony i miasta mogą zrobić, aby stać się “przedsiębiorczymi”? Jaka jest rola decydentów i administratorów na wszystkich szczeblach zarządzania w zwiększaniu ducha przedsiębiorczości ?W jaki sposób kształtować oddolne procesy, inicjować je i wspierać?

Więcej na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/europejski-region-przedsiebiorczosci-rola-wladz-regionalnych-w-stymulowaniu-przedsiebiorczosci/

Panel: Różne formaty współpracy europejskiej

W pierwszy dniu Europejskiego Forum Przyszłości, w przestrzeni konferencyjnej na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się panel tematyczny: Różne formaty współpracy europejskiej.

Dyskusja w gronie przedstawicieli Województwa Śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii, Hauts-de-France, MSZ oraz dyplomatów. W sierpniu 2021 roku przypadła 30 rocznica Trójkąta Weimarskiego, czyli powołania do życia nieformalnego sojuszu Polski, Francji i Niemiec, który odegrał bardzo dużą rolę w polityce wewnętrznej i zagranicznej owych państw, a szczególnie Polski. Przyspieszył bowiem włączenie się Polski do struktur euroatlantyckich, czyli do NATO i UE.

To również dyskusja w gronie przedstawicieli: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Borsod-Abauj-Zemplen, Województwa Podkarpackiego, Województwa Małopolskiego oraz MSZ i dyplomatów. Również w 2021 r. przypadła 30 rocznica współpracy Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

Więcej na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/rozne-formaty-wspolpracy-europejskiej-panel-europejskiego-forum-przyszlosci/

Transmisje Europejskiego Forum Przyszłości. Gdzie oglądać?

UWAGA – Jak i gdzie obejrzeć wszystkie transmisje wydarzenia Europejskie Forum Przyszłości?

W trakcie tak dużego kongresu prowadzone są równolegle panele tematyczne, dlatego poniższa “ściąga” ułatwi poruszanie się w przestrzeni streamingu EFP.
Informacja podstawowa: Wszystkie transmisje są dostępne w sekcjach paneli na platformie: https://forum.efp-silesia.pl. Tam po dołączeniu do konkretnego panelu od razu dostępny jest streaming.

Lista transmisji na platformie Youtube jest podzielona na poszczególne lokalizacje przestrzeni, w których odbywają się poszczególne panele Europejskiego Forum Przyszłości:

▪️ Przestrzeń konferencyjna na płycie Stadionu ➡ https://youtu.be/99OMATpNlMM
▪️ NOWE CENTRUM KONFERENCYJNE SALA 1 ➡ https://youtu.be/0qjkLl4915Q
▪️ NOWE CENTRUM KONFERENCYJNE SALA 2 ➡ https://youtu.be/oAjq_owEmgE
▪️ NOWE CENTRUM KONFERENCYJNE SALA 3 ➡ https://youtu.be/Rk5BKS_FkyU
▪️ NOWE CENTRUM KONFERENCYJNE SALA 4 ➡ https://youtu.be/Ch2g-fQroyg
▪️ SALA KONFERENCYJNA 5 ➡ https://youtu.be/XmzXw4j5PgQ
▪️ Sala VIP 1 (a) 106 ➡ https://youtu.be/XN6lG_B4BQ8
▪️ Sala VIP 1 (a) 106 ➡ https://youtu.be/UHyLTEfN40A
▪️ Sala VIP 1 (a) 106 ➡ https://youtu.be/vtl1ZFSSUr4
Wybrane transmisje każdego dnia Forum są dostępne w przypiętym poście na naszym profilu na Facebook’u: https://facebook.com/efpsilesia

Sesja plenarna – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu 

Odbyła się pierwsza sesja plenarna Europejskiego Forum Przyszłości – Europa: bariery, wyzwania i cele, czyli przyszłość Starego Kontynentu

Wyzwania demograficzne w europejskich regionach – od dłuższego średniego trwania życia, po niższe współczynniki urodzeń, starzenie się społeczeństw, mniejsze gospodarstwa domowe i rosnącą urbanizację. Zmniejszający się udział Europy w populacji światowej – oczekuje się, że do 2070 r. będzie on wynosił mniej niż 4 proc. ludności świata. Znaczne różnice między regionami pod względem zmian demograficznych – potrzeba zajęcia się wpływem tych zmian na wzrost i zrównoważony rozwój, zatrudnienie, zdrowie i opiekę długoterminową w różnych częściach Europy.

Unia Europejska, która pierwotnie miała charakter czysto gospodarczy, przekształciła się w organizację obejmującą wiele różnych obszarów polityki – od klimatu, przez środowisko i zdrowie, aż po stosunki zewnętrzne i bezpieczeństwo, sprawiedliwość i migrację.

Sesję poprowadził redaktor Tomasz Sakiewicz.

Więcej o sesji plenarnej na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/sesja-plenarna-europa-bariery-wyzwania-i-cele-czyli-przyszlosc-starego-kontynentu/

 

Uroczyste otwarcie Europejskiego Forum Przyszłości

Pierwszą edycję EFP zainaugurowała uroczysta gala, podczas której marszałek województwa Jakub Chełstowski i prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju oraz organizator Europejskiego Forum Przyszłości Łukasz Oprawski przywitali uczestników wydarzenia na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

W formie listownej do zgromadzonych zwrócili się także premier Jarosław Kaczyński, szef rządu Mateusz Morawiecki oraz prezydent RP Andrzej Duda. Politycy podziękowali pomysłodawcom wydarzenia za organizację Forum i wyrazili przy okazji nadzieję, że inicjatywa na stałe zagości na mapie najważniejszych gospodarczych wydarzeń roku w Polsce.

Zobacz więcej na stronie panelu: https://efp-silesia.pl/prelekcje/uroczystosc-otwarcia-europejskiego-forum-przyszlosci/

 

WSZYSTKIE RELACJE

Europejskiego Forum Przyszłości

ue info